Híreink, rólunk írták

Tájékoztató a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) bevezetéséről - Kempingek, üdülőházak, közösségi szálláshelyek, egyéb szálláshelyek, falusi szálláshelyek részére

Tájékoztató a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) bevezetéséről - Kempingek, üdülőházak, közösségi szálláshelyek, egyéb szálláshelyek, falusi szálláshelyek részére

Bemutatkozás – Mi a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ?

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) egy új, digitális adatszolgáltatási rendszer, amely lehetővé teszi, hogy valós időben legyen látható az országban található összes szálláshely forgalmi, statisztikai adata: azaz hány felnőtt, hány gyermek érkezett, honnan jöttek, mennyi időt töltöttek el, milyen szolgáltatásokat vettek igénybe és mennyit költöttek a belföldi és külföldi vendégek.

Az NTAK a turizmus fejlesztését szolgálja, a szektor digitalizációja elengedhetetlen a turizmus versenyképességének növeléséhez.

A nem egységes, sokszor papíralapú adatszolgáltatási gyakorlat már nem felel meg a kor kihívásainak, amely gyors reakciót vár el. A szektorban és a szektor fejlesztéséért dolgozók csak teljes körű, naprakész adatokra tudnak hatékonyan támaszkodni.

Az új rendszer bevezetésével minden szálláshely digitálisan, szálláshelykezelő szoftver használatával tudja teljesíteni a vendégek bejelentkezésénél előírt adatrögzítési kötelezettségét. Az NTAK közvetlen adatkapcsolat formájában adatot fogad a szálláshely-szolgáltatóktól, ezeket tárolja, feldolgozza, aggregált és strukturált riportokat, elemzéseket készít, és a szektor adatszolgáltató szereplői, valamint a törvényben meghatározott hatóságai számára ezeket szolgáltatja.

Az NTAK működését a 2018. évi XCVII. törvény a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény és kapcsolódó törvények módosításáról, a részletszabályokat pedig a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 10.) Korm. rendelet határozza meg.

Kapcsolódó jogszabályok:

Célkitűzések – Mi az NTAK bevezetésének célja?

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a turizmus fejlesztését szolgálja, célja a versenyképesség növelése a szálláshelyszolgáltatási szektor digitalizációján keresztül.

Az állami turizmusirányítás célja, hogy 2030-ra Magyarország Közép-Európa vezető turisztikai térsége legyen, és elérje az 50 milliós vendégéjszakaszámot. A kitűzött célok eléréséhez – többek között – elengedhetetlen, hogy a turizmusfejlesztési döntésekhez megfelelő mennyiségű és mélységű, naprakész információ álljon rendelkezésre. Turizmust szervezni, fejleszteni akkor lehet jól, ha van valós képünk arról, hogy mi működik és mi nem működik a turizmusban.

Az NTAK céljai:

 • a teljes szálláshelyszolgáltatási szektor forgalmi adatainak valós és naprakész mérése
 • az ágazat versenyképességét célzó stratégia, fejlesztések, kampányok hatékonyabb tervezése, azok hatékonyságának mérése
 • a foglaltsági adatok alapján előrejelzések készítése a várható vendégforgalomról
 • visszajelzés a szálláshelyeknek, hogy versenyképesebbé, célzott szolgáltatásokkal működő, keresettebb szálláshelyekké váljanak
 • a szálláshelyszolgáltatók adminisztrációs- és adóterheinek csökkentése
 • egységes, országos szintű szálláshely adatbázis létrehozása a szolgáltatókról
 • az ágazat fehérítése, melynek köszönhetően Magyarország Kormánya megfontolja az áfacsökkentés lehetőségét a szálláshelyszolgáltató szektorban, a vendéglátáshoz hasonlóan


Adatok – Milyen adatok kerülnek az NTAK-ba?

A rendszer kizárólag statisztikai célú, statisztikai adatkörökbe tartozó adatok digitális kezelésére alkalmas – semmilyen, a vendégekkel kapcsolatos személyes adatot nem rögzít, és nem is fogad be.

Ez a rendszer arra lesz jó, hogy anonimizált módon, tehát személyes adatot nem tartalmazó módon lehessen látni a legfontosabb turisztikai mérőszámokat, hogy hány turista, melyik országból, hány napot tölt a hazai szálláshelyeken, milyen szolgáltatásokat vesz igénybe és mennyi pénzt költ. Alapvetően a KSH által 1036 és 1761 számon nyilvántartott nyomtatványokban meghatározott adatkörök képezik az adatok jelentős részét, mely kiegészül néhány elemzést segítő részadatkörrel, mint az értékesítési csatorna vagy a vendégszegmens. Turisztikai célú, kumulált adatgyűjtésről van szó, a rendszer más típusú adatgyűjtést nem valósít meg.

Adatszolgáltatás és rögzítés eddig is működött és ahogy az Európai Unióban is, és a világ legtöbb országában, úgy Magyarországon is bejelentési kötelezettségük van a szálláshelyeknek. A magyarországi szálláshely-szolgáltatással kapcsolatos új adattárolási gyakorlat kialakításához nemzetközi példák – mint például a horvát gyakorlat – szolgáltak alapul.


Hozzáférés – Kinek szolgáltat adatot az NTAK?

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ támogatja és kiszolgálja a kutatást, az elemzést és a fejlesztéseket, illetve a törvényben meghatározott szervezetek (MTÜ, önkormányzatok, NAV, KSH) közfeladatainak ellátását.

A Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) a beérkező statisztikai adatok alapján kimutatásokat, összefoglalókat, elemzéseket készít a turisztikai ágazat számára. Ezek alapján hatékonyabban mérhetőek az MTÜ marketingtevékenységének hatékonysága és a turisztikai fejlesztések eredményei, és célzottabb kampányokat és beavatkozásokat tesz lehetővé annak érdekében, hogy a hazánk iránti belföldi és külföldi érdeklődést növeljük. Az adatok alapján lehetőség nyílik előrejelzések elkészítésére, és a régió más országainak eredményeivel való összehasonlításra is.

Az önkormányzatok az idegenforgalmi adófizetés ellenőrzése érdekében férhetnek hozzá a vonatkozó statisztikákhoz. Az így rendelkezésre álló adatokat továbbá a területi fejlesztésekhez, tervezéshez is felhasználhatják.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a szálláshely-szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó adatokhoz jut hozzá annak érdekében, hogy a hatáskörébe tartozó ellenőrzési eljárások eredményessége még inkább javuljon.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a statisztikai törvényben meghatározott feladatainak ellátása érdekében a statisztikai rendeletekben szabályozott adatokhoz fér hozzá.

Az NTAK továbbá visszaáramoltat kumulált adatokat a szálláshelyszolgáltatók számára. Ez értékes támogatást jelent a szektor szereplőinek a saját fejlesztéseik tervezésében és megvalósításában, valamint az árképzésük alakításában és marketingkommunikációs tevékenységük folytatásában egyaránt. A rendszer hozzájárul továbbá versenyképességük növeléséhez és ahhoz, hogy célzott szolgáltatásokkal működő, keresettebb szálláshelyekké váljanak.


Általános információk

Az NTAK fokozatosan kerül bevezetésre, az alábbiaknak megfelelően:

SzálláshelytípusRegisztrációs időszakAdatszolgáltatás kezdete
szálloda2019. június 1. és 30. között2019. július 1-jétől
panzió2019. szeptember 1. és 30. között2019. október 1-jétől
kempingek, üdülőházak,
közösségi szálláshelyek,
egyéb szálláshelyek, falusi szálláshelyek
2019. december 1. és 31. között2020. január 1-jétől
Mi szükséges a regisztráció megkezdéséhez?

 • Szálláshely-szolgáltató a tevékenységre kiváltott adószámmal rendelkezik
 • Szálláshely-szolgáltató a tevékenységét az illetékes jegyzőnek bejelentette, illetve a jegyző nyilvántartásba vette
 • Szálláshely-szolgáltatásra használandó, NTAK kommunikációs modullal rendelkező szálláshelykezelő szoftvert telepítette *
  * Amennyiben a szálláshelyén a Magyar Turisztikai Ügynökség ingyenesen biztosított szálláshelykezelő szoftvert, Az Én Vendégszobám alkalmazást kívánja használni, akkor az NTAK szálláshely regisztrációt követően tudja igényelni. Feltételekről az alábbi oldalt (ez legyen az ingyenes szoftver aloldal linkje) olvashat.
 • Regisztrációt végző személy rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval
 • Nem hivatalos képviselő regisztrációja esetén a hivatalos képviselő által, a Rendelkezési Nyilvántartásban a regisztrációt végző személyt meghatalmazta

Hogyan történik a szálláshely-szolgáltatók regisztrációja az NTAK-ba?

A regisztrációs folyamat teljes mértékben elektronikus. A már működő szálláshelyeknek NTAK-ba történő adatszolgáltatás megkezdését megelőzően a szálláshely típusonként meghatározott regisztrációs időszak megkezdését követően 1-1 hónap áll rendelkezésre a rendszerbe történő regisztrációra. Működését megkezdő új szálláshely-szolgáltató esetében a regisztrációt a szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdését követő legfeljebb 5 napon belül köteles az NTAK üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen elvégezni.

Ki végezheti el a szálláshelyek regisztrációját (majd később az adatok módosítást vagy törlését)?

 • a szálláshely-szolgáltató személyesen vagy
 • annak törvényes képviselője vagy
 • rendelkezési nyilvántartásban meghatározott személy

Azonosítás:

 • a regisztrációs folyamat során az NTAK üzemeltetője elektronikus azonosítási szolgáltatás útján ellenőrzi a szálláshely-szolgáltatóra vonatkozó adatokat
 • az azonosításhoz szükséges, szálláshely-szolgáltatóra vonatkozó adatokat a regisztrációt végző természetes személy adja meg az NTAK üzemeltetője számára
 • azonosításhoz szükséges főbb adatok: szálláshely-szolgáltató neve, elérhetősége, adószáma

Sikeres azonosítást követően a regisztrációt végző természetes személy regisztrálja a szálláshely-szolgáltatót az NTAK-ba:

 • a szálláshelyet
 • a szálláshelyen nyújtott szolgáltatásokat
 • az általa használt, NTAK kompatibilis szálláshelykezelő szoftvert


Adatszolgáltatás rendje – Hogyan történik a digitális adatszolgáltatás?

A kereskedelmi szálláshelyek a szálláshelykezelő szoftver használatával teljesítik automatikusan jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget.
A szálláshelyszolgáltatók az adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat a szálláshelykezelő szoftverben rögzítik, mely szálláshelykezelő szoftver a statisztikai adatkörbe tartozó adatokat anonimizáltan továbbítja az NTAK részére.

Első lépések:

 • Az első adatszolgáltatás megkezdése előtt, a szálláshelykezelő szoftver és az NTAK közötti biztonságos hálózati kommunikációs kapcsolat érdekében a szálláshely-szolgáltatóknak el kell végezniük a szálláshelykezelő szoftver konfigurációját.
 • Ezt követően a szálláshelykezelő szoftver és az NTAK automatikus hálózati kommunikációt tart fent.

A szálláshelykezelő szoftver automatikusan küldi az NTAK-ba:

 • a technikai záráskor a napi adatszolgáltatás körbe tartozó adatokat
 • a tárgyhónapot követő hónap 5. napján a havi adatszolgáltatás körébe tartozó adatokat
 • a szoftverben a vendég adatainak rögzítését követően a vendég személyes adatait NEM tartalmazó, statisztikai adatkörbe tartozó adatokat

Ki jogosult az NTAK-ba történő napi adatszolgáltatás benyújtására, valamint az NTAK elektronikus üzeneteinek fogadására?

 • a szálláshely-szolgáltatót regisztráló személy
 • a regisztráló személy által a szálláshelyhez regisztrált további felhasználók


NTAK adatfeldolgozás és tárolás

Az NTAK a beérkezett adatokat automatikusan feldolgozza, menti a központi adatbázisába és

 1. strukturált, titkosított formában archiválja
 2. a feldolgozáshoz adatpiacokat hoz létre riportok és elemzések gyorsabb, adatbázis sértetlensége szempontjából biztonságosabb előállítása érdekében


NTAK kompatibilis szoftverek

A szálláshelyszolgáltatók az adatszolgáltatási kötelezettségeiket NTAK kompatibilis szoftverekkel teljesíthetik.

A kevesebb, mint 8 szobával, 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek a piacon elérhető szoftverek mellett az MTÜ által ingyenesen biztosított szoftvert is választhatják. A több mint 8 szobával, 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek olyan szoftverek közül választhatnak, melyek alkalmasak az NTAK részére történő adatszolgáltatás teljesítésére.

A teszt környezetben lefolytatott ellenőrzés és az elvégzett tesztek során az alábbi szálláshelykezelő alkalmazások feleltek meg a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVII. törvény végrehajtásáról szóló 237/2018. (XII. 10.) Kormányrendeletben foglalt feltételeknek.


Felhasználói segédletek

Az NTAK portál használatáról részletes információkkal szolgáló felhasználói segédletek legfrissebb verziói az alábbi linkeken letölthetők.


Forrás: info.ntak.hu


Hírlevél A feliratkozással elfogadja az adatvédelmi nyilatkozatot

Segítségre van szüksége? A Tourinform iroda munkatársai várják hívását!

+36-84/540-220

vagy írjon nekünk!